Outsourcing całych projektów IT

Proponujemy Państwu współpracę polegającą na zewnętrznej realizacji całego projektu IT.

Nasi pracownicy przeprowadzą z Państwa udziałem pełną analizę potrzeb, przygotują plan projektu, a po jego akceptacji przez Państwa – przeprowadzą projekt dostarczając zamawiany produkt.

W każdym przypadku zespół projektowy budujemy indywidualnie, zależnie od dostępności fachowców w wewnętrznych działach Klienta. Tam gdzie występuje chwilowa niedostępność zasobów klienta - staramy się samodzielnie dostarczyć osoby o odpowiednim profilu wiedzy i doświadczenia.

Mamy również doświadczenie w projektach integracyjnych. Gwarantujemy odpowiednią współpracę z dostawcami rozwiązań już występujących w Państwa firmie oraz z Waszym Działem IT.

Jak działamy?

Podstawą skutecznego działania jest dobry plan, dlatego współpracę z klientem rozpoczynamy zawsze od analizy biznesowej ukierunkowanej na możliwie dokładne określenie celu biznesowego klienta i rozważeniu możliwych sposobów jego dostarczenia przy pomocy odpowiednich narzędzi informatycznych. Na bazie wyników tej analizy powstaje wstępny plan projektu oraz wycena prac projektowych zatwierdzana przez klienta.

Kolejnym etapem jest analiza techniczna, której wynikiem jest szczegółowa specyfikacja systemu, bardzo dokładnie określająca sposób wytworzenia i dostarczenia wszystkich jego elementów. Po akceptacji ostatecznej wersji dokumentacji przez Klienta (w tym również jego wewnętrzny Dział IT) przystępujemy do prac implementacyjnych.

Zależnie od wyboru modelu współpracy z klientem, projekt prowadzimy zgodnie z uzgodnioną metodyką realizacji (posiadamy certyfikacje w zakresie PRINCE2, PMI/PMBOK, na życzenie Klienta możemy również wykorzystać metodologię Agile/Scrum).

Końcowym etapem są 2 etapy testów: wewnętrzne testy dostawcy oraz testy akceptacyjne Klienta, po czym następują szkolenia pracowników Klienta i pozostałe prace wdrożeniowe.

Czego oczekujemy ze strony klienta?

Na początek - wskazania i umocowania osób decyzyjnych po stronie Klienta, odpowiadających za projekt:

  • Sponsora projektu / Przewodniczącego Komitetu Sterującego
  • Przedstawiciela Biznesu / Głównego Użytkownika
  • Przedstawiciela wewnętrznego IT, z którym będziemy współpracować

W kolejnych etapach prac zaangażowanie klienta zależy od preferencji i możliwości - maksymalny poziom dostępnych zasobów po stronie Klienta określamy na etapie rozpoznania.