Optymalizacja procesów biznesowych

Konieczność wdrożenia nowego oprogramowania stawia firmę w obliczu potencjalnych zmian, jakie trzeba będzie wprowadzić. Często bywa to postrzegane jako „zło konieczne” związane z wdrożeniem nowego oprogramowania.

Należy jednak dostrzec w tym również szansę dla firmy, która dzięki temu może:

  • pozbyć się starych przyzwyczajeń i nawyków,
  • wyeliminować niepotrzebne działania,
  • zmienić nie w pełni działające procedury i procesy.

Optymalizacja procesów biznesowych przeprowadzana wraz z wdrożeniem nowego oprogramowania dotyczy co najmniej tych procesów, które znajdują się na styku z wdrażanym lub eliminowanym oprogramowaniem. Ma ona na celu zagwarantowanie:

  • aby najbardziej strategiczne procesy organizacji działałby sprawnie,
  • aby dobrze wspierał je nowy system informatyczny.