Idea i rodzaje outsourcingu

Dla kogo ten outsourcing?

Aby docenić zalety outsourcingu warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

  • Czy Państwa zasoby osobowe są zbyt małe, aby uruchomić biznesowo opłacalny projekt?
  • Czy obawiacie się Państwo, że pracownicy zatrudnieni na czas trwania projektu staną się niezbędni po jego zakończeniu i pozostaną w firmie powiększając w ten sposób koszty stałe?
  • Czy obawiacie się ponoszenia wysokich kosztów regularnych szkoleń pracowników IT?
  • Czy chcielibyście móc korzystać z najświeższej wiedzy i kompetencji osób, które regularnie podnoszą swoje kwalifikacje przy pracy w różnorodnych projektach opartych o najnowsze technologie?

Jeżeli w którymś (a może w każdym) z powyższych przypadków odpowiedź brzmi „Tak”, to znaczy, że właśnie udało nam się zidentyfikować potrzebę outsourcingu prac.

Rodzaje outsourcingu.

Swoim Klientom proponujemy do wyboru 3 modele współpracy:

1. Długoterminowy outsourcing wybranych zasobów w siedzibie Klienta bazujący na rozliczeniu kosztów pracy.

Model ten sprawdza się w sytuacjach, kiedy Klient nie może powiększyć własnego zespołu IT z przyczyn formalnych leżących po stronie wewnętrznych limitów osobowych klienta (FTE). Jeżeli równocześnie Klient posiada zwiększone zapotrzebowanie na pracę oraz odpowiednie rezerwy finansowe – żądane zasoby mogą być dostarczone na zasadzie outsourcingu.

2. Krótkoterminowy outsourcing zasobów: stawka godzinowa lub dzienna w rozliczeniu „time & material”.

Ten model sprawdza się głównie w projektach doradczych oraz w przypadku krótkich prac, dla których nie opłaca się sporządzać analizy i wyceny czasu trwania projektu. Klient otrzymuje wsparcie w postaci odpowiednich fachowców i realizuje zamierzone prace. W przypadku prowadzenia większych projektów w tym modelu ryzyko wyceny czasu planowanych prac pozostaje po stronie Klienta. Rozliczenie następuje na podstawie faktycznie przepracowanych godzin.

3. Outsourcing całego projektu, zgodnie z wyceną przygotowywaną po zakończeniu prac analitycznych.

W przypadku tego modelu ryzyko wyceny czasu trwania projektu pozostaje po naszej stronie. Gwarantujemy Klientowi stałą cenę usługi, określoną w ofercie złożonej po zakończeniu prac analitycznych.